۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي

مقالات تخصصی

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت در سال 94

قوانین و مقررات

استانداردها و دستور العمل ها

فهرست بها سال 94

محاسبه حق الزحمه طراحی و نظارت

دستورالعمل خدمات نظارت کارگاهی مشاوران

آیین نامه ها

چک لیست ها

عمومی ساختمان

طرح جامع شهر تهران

 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
1    2    3    4   
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آذر ماه 1386 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آذر ماه 1386
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (05/09/1386)

لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها
۱۲ فروردین ۱۳۹۲

به منظور پیشگیری ازحوادث وآسیبها ویا بیماریهای ناگهانی وغیر مترقبه برای کارگران یا افراد در معرض خطر در محیط کار،رعایت ایمنی در محیط کار الزا میست .

1    2    3    4