۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

استانداردها و دستور العمل ها

طرح جامع شهر تهران

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

چک لیست ها

فهرست بها سال 94

محاسبه حق الزحمه طراحی و نظارت

دستورالعمل خدمات نظارت کارگاهی مشاوران

مقالات تخصصی

عمومی ساختمان

حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت در سال 94

 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آذر ماه 1386 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آذر ماه 1386
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (05/09/1386)