۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 4273 کد مطلب: 323  
جامعه امن - انطباق انسان با کار - انطباق کار با انسان

جامعه امن - انطباق انسان با کار - انطباق کار با انسان

مهندس کیاندخت پرتوی
۱۳۹۲ شنبه ۲۳ شهريور ساعت 19:59
120
با شعار جامعه امن سخن آغاز می کنیم واینکه آگاهی مهندسان بخش ساختمان  به اصول ایمنی در کارگاههای ساختمانی  و رویکرد سیستمی وهمت همگانی حرفه مندان این بخش ، موجب حذف خود بخودی حوادث ناشی از کار میشود .در ابتدای هر راه اگرهدایت سیستماتیک باشد در سطح گسترده نتیجه بخش خواهد بود . جوامع حرفه ای مهندسی موظفند با تعریف روش صحیح آموزشی، کلیه مهندسان را با حداقل دانستنیهای لازم دانش H.S.E آگاه نموده وبا اجبار نمودن بکار گماردن کارشناس حفاظت وایمنی در کارگاه ها، محیط امن کاری برای انسانها در کارگاه های ساختمانی بوجود آورند. کشورسوئد  بالاترین حد رعایت اصول ایمنی را در جهان دارا بوده و کشورهای آلمان وسپس آمریکا مقامهای بعدی رعایت استانداردهای اصول ایمنی فنی کارگاهی را بخود اختصاص داده اند .آیا در کارگاه ساختمانی که شما  مهندس عزیز در آن انجام وظیفه می کنید برای امنیت جان شما دربرابر حوادث ناشی ازکار عملیاتی تعریف شده ؟

در یک کارگاه ساختمانی مسئول حفاظت وایمنی کارگاه  چه وظیفه ای دارد؟

وزارت کار وامور اجتماعی معاونت روابط کار ، اداره کل بازرسی کار در ده فصل مجزا  به تفصیل مطابق استانداردهای جهانی کدهای رعایت ایمنی فنی در کارگاه ها را به تصویب رسانده چکیده ای از وظایف بخش ایمنی فنی در کارگاه ها وعملیات اجرائی این کارشناسان را برمی شمریم ودر مباحث بعدی در هر مبحث بخش ایمنی در کارگاه های  ساختمانی را گزینش کرده وبه بحث می گذاریم .

 * در یک کارگاه ساختمانی کارشناس  حفاظت وایمنی کارگاه  مسئول راهبرد چه عملیات ووظیفه ای می باشد:

1 -  اطلاع رسانی

الف نصب تابلو های تصویری  رعایت نکات ایمنی ویژه کارگاه

ب نصب برد در محل تردد کارگران و تذکرات ایمنی  اجباری

ج استفاده از بلند گو در اعلان بعضی تذکرات ایمنی خطر آفرین در کارگاه واعلام اضطرار

2 - چیدمان

انجام چیدمان صحیح تجهیزات مورد نیاز کار

3 - محیط زیست

-  تمیزی محوطه کارگاهی

- چیدمان کانکس های کارگری

-  فضای سبز

-  ایجاد فضای مناسب برای دورریز نخاله های ساختمانی وانسانی

-  آب پاشی  مناسب برای جلو گیری از گرد وخاک

4 اطفای حریق

نصب کپسول در خوابگاه کارگری و محوطه کارگاه

5 بهداشت

-          مدیریت جمع آوری زباله های خانگی

-          چک آپ اولیه پزشکی  کارگرانی که می خواهند تازه مشغول به کار شوند.

-          پیشگیری از به کار گیری نفرات دارای بیماری یا آلودگی های اجتماعی

-          مدیریت تجهیزات بهداشتی مورد استفاده کارکنان وکارگران

6 آموزش

باید آموزش دهی ، تا بخواهی

برگزاری کلاسهای آموزشی  ایمنی فنی برای کارگران در ابتدای شروع پروژه ودادن گواهی پایان دوره به فرد، به منظور امتیاز آفرینی وایجاد تعهد

 

7 باربری کالاها  ،حمل ونقل ، انتقال متریال وتجهیزات

راهنمائی ایمنی فنی در مورد چگونگی هر نوع انتقال در :

1- نحوه برداشتن    2 انتقال 3 انبار کردن یا استقرار مواد اولیه

که شامل مدیریت بار برداری نظارت بر بار برداری اخطارهای لازم ومدیریت در استقرار بار می شود.

8 - روشنائی

تعیین محل استقرار وسایل روشنائی و ایجاد ایمنی پیرامونی

9- مدیریت تجهیز کارگاه

10- ملاقات های توجیهی

هرکس که نسبت به ایمنی فنی کارگاهی توجیه نیست برایش یک جلسه خصوصی باز آموزی گذاشته شود <در رعایت موارد ایمنی غفلت داشته ، یا حادثه ای بوجود آورده>

 

11- آفیس

ایجاد یک مکان اداری مناسب و موقت وخوش منظر برای موارد ایمنی فنی به منظور جلب و تشویق وارائه سرویس وخدمات به مرجعه کنندگان 

12 P.P.E  

تجهیزات اداری مناسب برای پرسنل کارگاه

13 اقلام ایمنی

1- ایمنی راه و جاده

2 تامین ایمنی حریم جاده

14 ایمنی داربست بندی

مونتاژ- استفاده

15- انتظامات حراست

       کنترل آمد وشد وجلوگیری از ورود افراد غیر کارگاهی

16- سایت ویزیت

سرکشی مداوم و روزمره به منظور  کنترل رعایت اصول  ایمنی توسط کارکنان

17 T.B.T     < تول بکس متینگ>

آموزش ادواری در سایت ، باتوجه به خطاهای صورت گرفته یا موارد دیده شده

18 گشت ویژه   V.I.P

فراخوان مسئولین به منظور همراهی در گشت وسرکشی به کارگاه < ادواری >

به منظور اثر گذاری وتشویق در رعایت موارد ایمنی

19- کار در ارتفاع

کلاه تخته مناسب داربست خوب کمربند ایمنی < اجباری >

استفاده از اقلام و تجهیزات ایمنی

20 آزمایشهای ادواری سلامت برای پرسنل در حال کار

برنامه کاری برای پزشک به منظور انجام آزمایشات لازم < چک آپ > برای کارکنان

ارزیابی توانائی جسمی فرد در رابطه با کاری که انجام می دهد

21 خوابگاه

سرکشی به خوابگاه و کنترل نظافت آن وموارد معیشتی در خوابگاه ها

22 انجام انواع مانورها

1 اطفای حریق

2 امداد ونجات ارتفاع یا سقوط

3 سیل وزلزله

و آموزشهای مهارتهای  اولیه در عموم کارگران وکارکنان

 

در انتها یادآوری می شود،ضروریست  هر کارگاه ساختمانی ، تحت نظارت یک کارشناس   H.S.E  باشد.

(حتی اگر شده بطور پاره وقت)

موارد ایمنی فنی در جهان بوسیله گروه تدوین استاندارد  iso osha 18000 تدوین می گردد. همانطور که قبلا گفته شد ، وزارت کار وامور اجتماعی با وفاداری به استاندارد های جهانی در 10 فصل ایمنی کارگاه هارا منتشر نموده است .

متعاقب ضمیمه نمودن بخش کلی علائم هشدار دهنده کارگاهی در مطلب پیشین اینبار:

دانلود آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

فصل اول : حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

تقدیم حضور می گردد، که در کل به ایمنی در کلیه کارگاه ها می پردازد .واضحست مقررات ایمنی مربوط به بخش ساختمان به منظورآموزش همگانی ضروریست مجزا شود.صدای مهندس درخواست دارد ، گزینش های خود را از این دو فصل باتوجه به ضروریات ایمنی در کارگاه های ساختمانی و همچنین تجربیات حوادث بوجود که می تواند کد ایمنی بگیرد ،ارسال نمایند تا جزوه ای آموزشی برای دانستنی های ضروری مهندسان بطور چکیده وکارا در دسترس باشد .

نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :