۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 2641 کد مطلب: 208  
خلاصه مذاکرات صورتجلسه دوازدهم

خلاصه مذاکرات صورتجلسه دوازدهم هیأت مدیره نظام مهندسی

tceo.ir
خلاصه مذاکرات صورتجلسه دوازدهم هیأت مدیره 91/12/19
۱۳۹۲ جمعه ۹ فروردين ساعت 20:38
17
خانم مهندس رادمهر درخصوص فعالیتهای کمیسیون مشورتی بانوان گزارشی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند و مطرح کردند تاکنون پنج جلسه دراینخصوص برگزار شده است. همچنین بازدیدی ازساخت و سازهای شهر جدید پرند توسط اعضای این کمیسیون انجام شده است. ایشان ضمناً درخواست داشتند در روز زن همایشی جهت بانوان مهندس سازمان استان برگزار شود.

مهندس حکمیان درخصوص تاریخ اعطای اعتبارنامه های دوره ششم و زمان برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره و همچنین اعطای احکامی که ریاست سازمان برای برخی از اعضای هیأت مدیره صادر نموده است، مطالبی را عنوان نمودند.

مهندس ترکاشوند در پاسخ به مطالب آقای مهندس حکمیان عنوان نمودند تأخیر در اعطای احکام مربوط به سازمان استان نبوده و از وظایف وزارت راه و شهرسازی میباشد.

دکتر غفرانی در بخش گزارش امور جاری، گزارشی از اقدامات انجام شده در هفته گذشته را به شرح ذیل ارائه دادند:

 جلسهای با آقای مهندس چمران درخصوص آغاز طرح کنترل و نظارت بر گودبرداری برگزار شد و ایشان نیز ضمن تأکید بر ادامه این روند از این طرح بسیار حمایت کردند.

 ایشان عنوان نمودند باتوجه به اینکه میبایست هشت نفر کاندیدای بازرس به مجمع عمومی معرفی میشد و باتوجه به در پیش بودن روز مهندس، عملاً انتخاب هشت نفر بازرس برای هیأت مدیره میسر نشد. به همین دلیل مجمع عمومی با دستور جلسه انتخاب بازرسان در سال جاری برگزار نخواهد شد.

مهندس حیدریون درخصوص روند آمادهسازی سازمان استان برای اجرای ماده 33 که قرار است از اول سال 2331 اجرائی شود، گزارشی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. ایشان عنوان نمودند این بحث در چهار حوزه سامانه ارجاع کار نظارت، شناسنامه فنی ملکی، مجریان ،سازندگان ذیصلاح و کنترل نقشه ها در حال پیگیری میباشد. آقای مهندس حیدریون همچنین فرآیند اجرای ماده 33 را از ابتدای درخواست مالک تا صدور شناسنامه فنی ملکی مطرح کردند.

مهندس قدس نیز با ارائه گزارش آماری درخصوص ظرفیت سازمان استان جهت پوشش کارهای مربوط به ماده 33 و شرکتهای موجود، درخواست داشتند باتوجه به حجم عظیم کارهای ارجاعی به سازمان استان از ابتدای سال 31 ، شرکتهای مربوطه افزایش یابد.

طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص بررسی نحوه اجرای اصلاحیه شیوه نامه کمیته آموزش ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان:

دکتر غفرانی اظهار داشتند باتوجه به ابلاغ شیوهنامه کمیته آموزش استان مبنی اینکه اعضای هیأت مدیره نمیتوانند درکمیته آموزش عضو باشند، پیشنهاد داشتند هریک از اعضای مذکور یک نفر را پیشنهاد دهند تا در کمیته مذکور عضو شده، فعالیت نمایند.

مهندس ترکاشوند درخواست داشتند ضمن اجازه به چهار عضو هیأت مدیره برای انتخاب نفرات موردنظر، کمیته آموزش فرادستی باحضور چهار عضو مذکور وجود داشته باشد تا بر مصوبات کمیته آموزش استان نظارت داشته باشند. همچنین باتوجه به اینکه قرار است نفراتی خارج از اعضای هیأت مدیره در کمیته آموزش باشند ولی مسؤولیت آن همچنان برعهده هیأت مدیره باشد، این امر به صلاح سازمان نمیباشد.

آقای دکتر جهانبخش عنوان نمودند طی جلساتی که با آقای دکتر هوایی داشتهاند، نظام استان تهران را استثناء خواندند و تأکید داشتند اعضای کمیته آموزش استان تهران با جدیت جلسات خود را برگزار کنند. همچنین باتوجه به دستور کار قرار گرفتن نظامنامه داخلی کمیته آموزش استان و با درنظر گرفتن ترتیبات جدید شیوهنامه موضوع بدون تکلیف خواهد ماند. ضمناً درخواست داشتند به نامه ها و مکاتبات کمیته ها و کمیسیونها اهمیت و توجه بیشتری شود تا این کمیته ها نیز بتوانند با جدیت مصوبات خود را پیگیری نمایند. ایشان از آقای مهندس هاشمی درخواست داشتند درخصوص موافقت شورای مرکزی با ابلاغ این شیوهنامه نیز توضیحاتی ارائه فرمایند.

آقای مهندس هاشمی اظهار داشتند موضوع در جلسات دوره گذشته هیأت مدیره نیز بررسی شد و اینجانب تأکید داشتم هیأت مدیره باید بر مصوبه خود اصرار داشته باشد ولی این موضوع به دلایلی و در طی یک تفاهمنامه ای به تأیید رسید که اگر نظام استان تهران با شورای مرکزی مکاتبه نماید موضوع قابل بررسی مجدد میباشد.

آقای مهندس نصیری درخواست داشتند به دلیل حجم بالای مراجعه اعضاء سازمان به کمیته آموزش، به صورت ویژه امور جاری توسط اعضای فعلی کمیته آموزش بررسی و اقدام شود.

مصوبه 1: بند 2 دستور جلسه درخصوص بررسی نحوه اجرای اصلاحیه شیوهنامه کمیته آموزش ابلاغی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح و به اتفاق آرای حاضران مقرر شد موضوع ادامه فعالیت کمیته آموزش استان با حفظ تعدادی از اعضای واجد شرایط هیأت مدیره با ارائه دلایل و مستندات از طریق شورای مرکزی از مقام محترم وزارت راه و شهرسازی درخواست گردد.

مهندس امیرخانی عنوان نمودند باتوجه به اینکه طبق شیوه نامه اجرائی گاز هیأت مدیره سازمان استان باید در اسفندماه تعرفه جدید گاز را تعیین و به هیأت چهارنفره ارائه نماید، پیشنهاد نمودند هیأت مدیره تصمیمگیری در این رابطه را به گروه تخصصی مکانیک واگذار تا پس از تعیین نرخ تعرفه، به وزارت راه و شهرسازی ارائه گردد.

آقای مهندس اولیاءزاده درخواست داشتند کلیه گروههای تخصصی تعرفه های پیشنهادی خود را در گروه مطرح و پس از تصمیم گیری به هیأت مدیره ارائه نمایند.

آقای مهندس ریوندی عنوان نمودند برخی از اعضای هیأت مدیره با افزایش بیست و پنج درصدی تعرفه گاز موافقند و درخواست داشتند همین میزان افزایش در این جلسه مطرح و مصوب شود.

آقای مهندس هاشمی اظهار داشتند تعرفه رشته ها الزاماً نباید یکسان باشد، برخی رشته ها به دلیل حجم بالای کاری باید تعرفه بیشتری داشته باشد. بنابراین موضوع بررسی شود و سپس به هیأت مدیره ارائه شود.

آقای مهندس نصیری درخواست داشتند عنوان 4 رشته در ادبیا ت سازمان بکار نرود و کلیه موضوعات برای هفت رشته اصلی در نظر گرفته شود.

آقای مهندس امیرخانی مطرح کردند تعرفه هفت رشته توسط شورای مرکزی در اردیبهشت ماه هرسال به نظام استانها ابلاغ خواهد شد ولی سازمان استان طی تفاهمنامه ای با شرکت ملی گاز و وزارت راه و شهرسازی این امر را ساماندهی کرده است و تصمیم گیری در خصوص تعرفه گاز به هیأت چهارنفره ای متشکل از نماینده سازمان استان، نماینده سازمان بازرگانی، نماینده شرکت ملی گاز و نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار شده است.

مصوبه 2: موضوع تعیین تعرفه حقالزحمه نظارت گاز با اکثریت آرای حاضران در دستور جلسه جاری قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی موضوع و پیشنهاد تعرفه توسط گروه تخصصی مکانیک جهت اتخاذ تصمیم در دستور کار جلسه آتی هیأت مدیره در سال جاری قرار گیرد.  درصورت عدم تشکیل جلسه هیأت مدیره در سال جاری، تصمیمگیری در این رابطه به هیأت رئیسه تفویض میگردد.

طرح دومین بند دستور جلسه درخصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 78 مورخ 29/7/91 دوره پنجم موضوع لغو عضویت یکی از اعضای سازمان استان تهران:

آقای دکتر غفرانی ابتدا درخصوص سابقه و نحوه طرح این موضوع در هیأت مدیره دوره گذشته، مطالبی عنوان نمودند مبنی بر اینکه عضو مذکور به اینجانب هتاکی نموده است و طی درخواست کتبی تقاضای لغو این مصوبه را داشته اند. ایشان خواستار تصمیم گیری هیأت مدیره در این مورد شدند.

آقای مهندس هاشمی ضمن تقبیح این حرکت توسط عضو مذکور، خواستار برخورد جدی با ایشان شدند.

آقای مهندس ریوندی ضمن محکوم نمودن هتاکیهای انجام شده، درخواست داشتند به دلیل اینکه هیأت مدیره با رأی صنف به این منصب رسیده باید در مقابل اعضای سازمان پاسخگو باشد. ایشان همچنین عنوان نمودند هیأت مدیره دوره قبل به لحاظ قانونی صلاحیت اخراج عضوی از اعضای سازمان را نداشته است.

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند ایشان قبل از تصویب شدن موضوع، به اینجانب هتاکی نموده است. اینجانب وظیفه خود میدانم به تمامی اعضای سازمان احترام و تکریم کنم. ولی در این خصوص باید روشی برای جلوگیری از ادامه هتاکی ها و بیحرمتی ها تعیین شود.

آقای مهندس محمدی نژاد اظهار داشتند بی احترامی به هر فردی در سازمان بخصوص اگر مسؤولیتی داشته باشند، بسیار زشت میباشد ولی برای ابطال عضویت یک عضو در سازمان باید فرایندی طی شود که در این مصوبه انجام نشده است. ثانیاً تاریخ مصوبه و تشکیل جلسه بعد از اعطای اعتبارنامه به اعضای دوره ششم است که فاقد وجاهت قانونی است.

آقای مهندس امیرخانی عنوان نمودند مصوبهای که در دوره گذشته به تصویب رسیده است، اکثریت را نداشته است. پس بنابراین به دلیل غیرقانونی بودن مصوبه، اصولاً طرح موضوع معنایی ندارد و مصوبه به خودی خود باطل است.

آقای مهندس حکمیان اظهار داشتند باتوجه به اینکه در سازمان رکنی به نام شورای انتظامی وجود دارد، بهتر است این موارد از طریق شورای انتظامی پیگیری شود. ضمناً مصوبه بعد از تاریخ اعطای اعتبارنامه به اعضای دوره ششم تصویب شده است.

آقای مهندس کاظمی عنوان نمودند سیستم حذفی در هیأت مدیره نباید وجود داشته باشد. درخصوص عضو مذکور نیز روشهای تعاملی بهتر است.

آقایان مهندس هاشمی و دکتر جهانبخش اظهار داشتند هتک حرمت به ریاست و اعضای هیأت مدیره و ابطال عضویت دو مقوله جدا میباشند و هرکدام از موضوعهای مذکور جداگانه باید بررسی شوند.

آقای مهندس سمالند عنوان نمودند اگر عضوی از اعضای سازمان درخواستی دارد باید به خواسته وی توجه شود. ضمناً اصلاحاتی درمورد روشهای مفاهمه، شیوه برخورد با موضوعات و عملکرد خودمان نیز باید داشته باشیم.

آقای مهندس عزیزی اظهار داشتند به دلیل قانونی نبودن لغو عضویت، ابتدا مصوبه مذکور را باطل کنیم و سپس موضوع هتاکی ایشان از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

مصوبه 3: بند 2 دستور جلسه درخصوص بند 1 مصوبه شماره 87 مورخ29/7/91 دوره پنجم مطرح و هیات مدیره ضمن تاکید بر ضرورت دفاع از حیثیت ریاست سازمان، اعضای هیأت مدیره و کارکنان از مسیر شورای انتظامی و مراجع قضایی، مقرر داشت که موضوع اعتبار این مصوبه از یک مرجع مستقل و صاحبنظر حقوقی مورد استعلام قرار گرفته و بر مبنای آن اقدام شود.,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :