۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 6279 کد مطلب: 287  
چک لیست سازه- مبحث 6

ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ

tceo.ir
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ساعت 13:13


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :