۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 6228 کد مطلب: 210  
رعایت ایمنی در کارگاه ها

لزوم رعایت مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در کارگاه ها

مهندس کیاندخت پرتوی
به منظور پیشگیری ازحوادث وآسیبها ویا بیماریهای ناگهانی وغیر مترقبه برای کارگران یا افراد در معرض خطر در محیط کار،رعایت ایمنی در محیط کار الزا میست .
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۲ فروردين ساعت 18:38

"صدای مهندس" در راستای غنا بخشیدن به دانستنیهای عمومی مهندسان کلیه گرایشها خودرا ملزم می داند،در جهت دانستنیهای الزامی متخصصان حرفه مند گامهای موثری بردارد. موضوع ایمنی در کارگاهها را در الویت دیده با مرور و در اختیار قرار دادن این آئین نامه ها امید دارد ،آموزش وفراگیری آنرا عمومی تر نموده و با توجه به فیلد های جدید کاری، نکات جدید تری به این مجموعه افزوده شود.

آئین نامه های وزارت کار وامور اجتماعی در خصوص ایمنی در کارگاه ها.

1. آئین نامه علائم ایمنی در کارگاهها

2. آئین نامه حفاظت بهداشتی عمومی در کارگاهها

3. آئین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

4. آئین نامه حفاظتی وسایل حمل ونقل وجابجا کردن مواد واشیا در کارگاهها

5. آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

6. آئین نامه نحوه تشخیص وتائید مشاور فنی وخدمات ایمنی

7. آئین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

8. آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

9. آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 به منظور پیشگیری ازحوادث وآسیبها ویا بیماریهای ناگهانی وغیر مترقبه برای کارگران یا افراد در معرض خطر در محیط کار، نصب بعضی از تابلوها در هر محیط کار الزا میست .گروههای تخصصی مرتبط با حرفه الزامست ،نصب تابلوهای لازم را در هر محیط کارگاهی مرتبط با حرفه خود را اعلام نمایند. لذا گزینش آنرا محول می کنیم به مراجع رسمی تر . 

هربار در مورد بعضی از نکات ضروری به بحث وتفصیل می نشنیم.اما اینبار درخواست می شود با توجه مبحث بیستم مقررات ملی به نظر شما جای کدام یک از علائم وتابلو ها،درمحیط کارگاههای ساختمانی خالیست؟ 


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :