۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 1290 کد مطلب: 2658  
محمد منصور فلامکی

محمد منصور فلامکی

۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت 09:55

 محمد منصور فلامکی

محمدمنصور فلامکی (زاده ۱۳۱۳ مشهد) معمار و شهرساز ایرانی است. وی فارغ التحصیل با درجه دکترا در دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، متخصص در شهرسازی فنی از دانشگاه میلان ۱۳۴۷ و تخصص در مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم ۱۳۴۸ می‌باشد. نامبرده از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴ به عنوان استاد در دانشگاه مذکور بوده‌است. دکتر فلامکی سال ۸۹ چهره ماندگار در رشته معماری شد.

 

1 ـ تحصیلات‌عمومی و دانشگاهی

دانش‌آموز دبستان‌ انتظاریه‌، دبیرستان‌ رهنما و دبیرستان‌ دارالفنون‌ (دیپلمه‌ سال‌ 1332) ـ دانشجوی رشتة‌ معماری دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1332 تا سال‌ 1335 ـ ثبت‌ نام‌ در دانشگاه‌ رم‌، دانشكدة‌ معماری در سال‌ تحصیلی 57/1356 و ادامة‌ تحصیلات‌ دانشگاهی از این‌ سال‌ به‌ بعد در دانشكده‌ معماری ونیز (مؤسسه‌ دانشگاهی ونیز) تا سال‌ 1342 یعنی سال‌ اخذ درجة‌ دكتری.

برگزاری امتحان‌ دولتی ایتالیا در رشتة‌ معماری به‌ سال‌ 1342.

2ـ دوره‌های تخصصی

اخذ درجه‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ میلان‌ در رشتة‌ "فن‌ شهرسازی" به‌ سال‌ 1347 ـ .

اخذ درجة‌ تخصص‌ از دانشگاه‌ رم‌ در رشتة‌  "مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی" به‌ سال‌ 1348 (دورة‌ دوساله‌).

3ـ فعالیت‌های حرفه‌یی، به دعوت از سوی ارگان‌های دولتی

عضویت در كمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی، به دعوت شهردار منطقة 22 تهران از سال 1381 تا سال 1387، به مدت بیش از شش سال ـ .

عضو فعال شورای تخصصی شهر تهران به مدت شش سال و نیم، از سال 1371 تا سال 1378، همراه با ارائه‌ی گزارش‌های علمی،‌ بررسی طرح‌ها و بازدیدهای علمی

عضو فعال در كمیسیون طرح‌های معماری و شهرسازی منطقة 1 تهران، به مدت هفت ماه، به سال 1387 ـ .

مشاور عالی معماری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در امور پژوهشی و طراحی مجموعه‌ی ساختمانی بزرگ بانك، برای مدت شش، تا سال 1372 ـ .

مشاور عالی مرمت معماری در كمیسیون نظارت بر طرح و اجرای مرمت مجلس شورای ملی (سابق) ایران و سپس مسجد و مدرسة عالی سپه‌سالار ـ برای مدت 7 سال تا 1379 ـ .

4 ـ فعالیت‌های دانشگاهی

 خدمت‌ در مؤسسة‌ دانشگاهی ونیزـ دانشكدة‌ معماری به‌ عنوان‌ آسیستان‌ در دوره‌های دروس‌ بازشناسی و طراحی معماری (پروفسور تربنكاناتو)ـ تحلیل‌ بصری فضای معماری یا بازشناسی معماری (پروفسور اینسولوا)ـ تاریخ‌ هنر (پروفسور بنه‌ وولو)ـ شهرسازی و طرح‌ریزی سرزمینی (پروفسور دكارلو) از سال تحصیلی 42ـ1341 تا آبان‌ ماه‌ سال‌ 1348.

آغاز خدمت‌ در دانشگاه‌ تهران‌ ـ دانشكدة‌ هنرهای زیبا ،گروه‌ معماری ـ در آذر ماه‌ 1348 به‌ عنوان‌ دانشیار دانشگاه‌ تهران‌ و تدریس‌ در دروس‌: مبانی نظری معماری ـ طراحی شهری ـ طراحی معماری ـ مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی ـ بهسازی و نوسازی شهری (در دورة‌ فوق‌ لیسانس‌ شهرسازی و طرح ریزی شهری ـ دانشكدة‌ هنرهای زیبا).

تأسیس‌ درس‌ "مرمت‌ بناها و شهرهای تاریخی" در دانشگاه‌ تهران‌، كه در سال‌ اول‌ به‌ عنوان‌ درس‌ انتخابی بوده‌ و سپس‌ به‌ درس‌ پایه‌ تبدیل‌ شده‌ است، در سال تحصیلی 50/1349‌.

دایر كردن انستیتو مرمت در دانشگاه تهران و مدیر مسئول پژوهش‌ها و طراحی موزه مقدم، برای مدت دو سال و نیم.

همكاری با دانشگاه‌‌های كشور برای پایان‌ نامه‌های دانشجویان‌ در رشته‌ معماری (به‌ تعداد بسیار) و در رشتة‌ شهرسازی و طرح‌ ریزی شهری و همكاری در تأسیس‌ و تدریس‌ دانشگاه‌ فارابی اصفهان‌ ـ (پردیس‌ فارابی)‌ ـ برای رشته‌های مرمت‌ (آثار، معماری و شهرسازی) و تدریس‌ در دروس‌ نظری مرمت‌ معماری و مرمت‌ شهری و طراحی مرمت‌ در سال‌های تحصیلی 56 ـ1355 و 57 ـ1356 و نیمسال‌ اول‌ 58 ـ1357 ـ. تدریس‌ در دانشگاه‌ الزهرا در رشته‌ شهرسازی در سال‌ تحصیلی 57 ـ 1356 ـ.

تدریس‌ طراحی معماری در انستیتوی فنی تكنیوم‌ نفیس‌ از سال‌ 1355 تا سال‌ 1359ـ.

تدریس‌ در دانشكده‌های معماری آزاد اسلامی تهران‌ ـ واحدهای كرمان‌ و تبریز (برای 16 و نیم سال تحصیلی) و دانشكده‌ هنر دانشگاه‌ كرمان‌ (برای 5 سال تحصیلی) و تدریس به عنوان استاد پاره وقت در دانشكدة هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مركزی از بیست و یك سال پیش تاكنون (امروز با رتبه 12 استادی).

5ـ درجة‌آكادمیك‌

آغاز فعالیت علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، دانشكدة هنرهای زیبا، به عنوان دانشیار از سال 1348.

دریافت‌ درجة‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی 55 ـ1354.

پایان خدمت رسمی در این دانشگاه ـ در سال‌ تحصیلی 1382‌ دریافت‌ آخرین‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ 28 پایه‌ استادی)، (تدریس در همین دانشكده، پس از یك نیمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

6ـ مشاركت‌های مدیریتی دانشگاهی

مدیر گروه‌ آموزشی معماری دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی 50 ـ1349.

عضو شورای دانشكدة‌ هنرهای زیبا از بدو ورود تا در سال‌های متمادی.

عضویت در شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه 8 آموزشی) برای مدت دو سال، تا 1390

عضو هیأت‌ ممیزة‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ نمایندگی هیأت‌ علمی دانشكده هنرهای زیبا‌ از سال‌ 1355 تا سال‌ 1358  ـ .

7ـتألیفات‌

سال‌ 1346، تألیف‌ كتاب‌ "حركت‌های دموگرافیك‌ جمعیت‌های سرزمین‌ ونیز از سال‌ 1861 تا سال‌ 1961، كه در سال 1346 كه از سوی دانشكدة‌ معماری ونیز. انستیتوی شهرسازی انتشار یافته است‌.

انتشار مقالات‌ در مجله‌های تخصصی ایتالیایی و ژاپنی .

تألیف و انتشار كتاب‌ "باززنده‌‌سازی بناها و شهرهای تاریخی" به‌ سال‌ 1354، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (این‌ كتاب‌ در سال‌ 1391 توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ برای بار دهم تجدید چاپ‌ شده‌ است‌).

تألیف و انتشار كتاب‌ "سیری در تجارب‌ مرمت‌ شهری ـ از ونیز تا شیراز"، به‌ سال‌ 1357 ـ انتشارات‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی و تجدید چاپ آن، همراه با ارائه گزارشی به هنگام شده، به سال 1384 توسط "نشر فضا" ـ .

تدوین و انتشار كتاب‌ "وجود و آیندة‌ شهرهای تاریخی"، گزارش‌ جامع‌ "اولین‌ سمینار مرمت‌ شهری در ایران‌". دانشگاه‌ تهران‌، دانشكدة‌ هنرهای زیبا ـ كه‌ به‌ مدیریت‌ م‌. م‌. فلامكی در سال‌ 1350 برگزار شده‌ است‌. این كتاب، در سال 1383 با افزودن گزارشی به هنگام شده و بازنگری چاپ دوم آن، به سال 1386 توسط نشر فضا صورت گرفته است.

تألیف كتاب‌ "فارابی و سیرشهروندی در ایران" و چاپ آن توسط نشر نقره، تهران 1367 انتشار یافته و، در پی بازنگری، توسط نشر فضا به سال 1385 تجدید چاپ شده است ـ .

ترجمة‌ كتاب‌ "منشور آتن"، همراه با مقدمه‌ای مبسوط، كه به سال 1355 توسط انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، انتشار یافته است. این كتاب، پس از بسط مقدمه پیشین، در سال‌های1382 و 1388، توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.

تألیف كتاب‌ "شكل‌گیری معماری ـ در تجارب‌ ایران‌ و غرب‌"، كه توسط نشر فضا، تهران‌  1371 انتشار یافته و تجدید چاپ دوم به سال 1385و چاپ سوم، به سال 1391ـ. صورت گرفته است.

تألیف كتاب‌ "ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری"، نشر فضا، تهران‌ 1381 این كتاب، در سال 1390 برای بار چهارم توسط نشر فضا تجدید چاپ شده است.

تألیف كتاب "پاپلوـ پیكاسو"، كه توسط نشر فضا، تهران به سال 1383 انتشار یافته است.

تألیف كتاب "حریم‌گذاری بر ثروت‌های فرهنگی ایران" ـ نشر فضا، تهران 1384ـ. 

تألیف كتاب "تكنولوژی مرمت معماری"، و چاپ آن توسط نشر فضا،‌ تهران به سال  1387 (این كتاب، به عنوان كتاب فصل و سپس كتاب سال شناخته شده است)؛ این كتاب در سال 1390 تجدید چاپ شده است.

تألیف كتاب "نظریه‌ای بر: منشور مرمت شهری"، با پشتیبانی وزارت مسكن و شهرسازی، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازی، كه در تهران به سال 1387 چاپ و انتشار یافته است. 

تألیف كتاب "گستره‌های معماری" ـ نشر فضا به سال 1389.

نشر تعداد زیادی مقالات‌ و گزارش‌های علمی و‌ فنی ـ‌ حرفه‌یی در مجلات‌ معتبر كشور، از سال‌ 1349 تاكنون‌ (محیط‌شناسی ـ محیط‌ زیست‌ ـ هنر و معماری دانشكده هنرهای زیبا‌ ـ مجلة‌ ساختمان‌ ـ معماری و هنر ایران‌ ـ گسترش انتشار یافته‌اند.‌ و مقاله‌ای مبسوط‌ در كتاب‌ "شهرهای ایران‌ در دوران‌ اسلامی" ـ به‌ كوشش‌ دكتر یوسف‌كیانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران 1375 چاپ و انتشار یافته، همراه با ده‌ها مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی كه در مجلات فارسی و در مجموعه مقالات كنگره‌های جهانی انتشار یافته‌اند.

تالیف كتاب "نوسازی و بهسازی شهری"‌ ـ انتشارات سمت، به سال 1384، كه تا سال 1387 دوبار تجدید چاپ شده است.

تألیف كتاب "اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی"، نشر فضا به سال 1391 ـ.

8 ـ فعالیت‌های علمی و حرفه‌‌یی آزاد

 پایه‌‌گذاری "مؤسسة‌ علمی فرهنگی فضا" به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های گونه‌گون‌ و انتشار كتاب‌های "معماری بومی" (با مشاركت‌ انجمن‌ فرهنگی ایتالیا در تهران‌) ـ "نوشهرها" (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمة‌ دكتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامكی) ـ كتاب‌ "پیوند موسیقی و شعر" (تألیف‌ آقای حسینعلی ملاح‌) و تجدید چاپ آن ـ كتاب‌ "بناها و شهر دامغان" (تألیف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامكی)ـ ترجمه و چاپ كتاب "نخستین‌ شهرها" به سال 1369ـ ترجمه و چاپ كتاب"تاریخ‌ نقد هنر‌" با ترجمه‌ی دكتر امیر مدنی؛‌ ـ چاپ كتاب "تهران‌ 3200 ساله‌" (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سیف‌‌الله‌ كامبخش‌ فرد ـ به سال 1369) ـ تألیف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زیر عنوان‌ "موسیقی و معماری" به سال 1367 و دوبار تجدید چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تألیف و نشر كتاب‌های، علمی دیگر (توسط مؤسسه علمی و فرهنگی فضا ـ نشر فضا)، فعالیتی است كه هنوز ادامه دارد، كتاب قاهره باززنده سازی یك كلانشهر تاریخی با ترجمه‌ی خانم سعیده محتشم امیری به سال 1389، كتاب نشانه‌های نمادین ژاپن با ترجمه‌ی خانم سحر قدیمی به سال 1391، كتاب معماری اكوسیستمی تعادل محیطی در شهر با ترجمه‌ی دكتر سعید تیز قلم زنوزی به سال 1391، كتاب خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا با ترجمه‌ی دكتر وحید شالی امینی به سال 1391.

عضو "اینتا" (انجمن‌ بین‌ المللی نوشهرها) از سال‌ 1364 تا امروز .

مشاركت‌ با ارائه‌ رساله‌ در كنگره‌های بین‌ المللی معماری، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شیراز .

مشاركت‌ در سمپوزیوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ایران‌ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهة 1350 ـ ‌.

مشاركت‌ در كنگره‌ بین‌ المللی " بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زدة‌ ایران‌"  به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

مشاركت‌ در كنگرة‌ جهانی: ایكوموس‌ ـ مسكووسوزدال‌ 1978 (از سوی ایكوموس ایران) با ارائه مقاله. مشاركت فعال در بیش از 18 كنگره‌ بین‌المللی "اینتا" از سال 1363 تاكنون، همراه با ارائه مقالة علمی و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ كنگره‌های روتردام 1984،ـ كنگره‌ جهانی " اینتا "، گلاسكو 1985،كنگره‌ جهانی "اینتا"، لندن‌ 1987، و غیره تا سال 1998 در اسپانیا.

مشاركت، همراه با ارائه مقاله در كنگره‌ "فضاهای اجتماعی شهرها"، دانشگاه جنووا، ایتالیا 1986

مشاركت همراه با مقاله در كنگره‌ جهانی دانشگاه یوتگرس ـ نیواورلئانس‌ 1985 ـ .

مشاركت در كنگره‌ جهانی " نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا " به‌ سال‌ 1992 در شهر دلفت هلند ـ .

ریاست "كانون ایرانیان دانش آموخته در ایتالیا، سازمان مردم نهاد ایرانی ـ از 1385 تاكنون.

مشاركت فعال در ده‌ها سمینارها و كنگره‌های ملی در باب معماری و شهرسازی ایران، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، كرمان، اهواز، اصفهان، تبریز، سمنان، دامغان، شاهرود، یزد، و دیگر شهرها)

9ـ مشاركت‌های علمی و فرهنگی و حرفه‌یی

طرح‌ و اجرای خانه‌ "سندیكای نویسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ایران‌" (در تهران‌، 1354)ـ.

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ "قره‌ كلیسا" به‌ مأموریت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1349 تا 1356ـ .

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قدیمی شیراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ 1354 نخست از سوی دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال 1386.

طرح‌ محله‌های مسكونی شانزده‌ گانه‌ شیراز قدیم‌ به‌ مقیاس‌ 1:200 و تصویب‌ شده‌ برای اجرا به سال 1356 ـ .

طرح‌ و اجرای مجموعة‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارك ملی مشهد، به سال‌ 1367 ـ .

مشاور عالی (در سال‌ 1366) در طرح‌ و اجرای "دانشگاه‌ رسول‌ اكرم‌" دامغان‌ ـ .

طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرك‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار كرمان‌، سال‌های 1369 و 1370 .

طرح‌ شهرك‌ جوپارستان‌ (زمین‌ سیصد هكتاری شهرداری جوپار)، سال‌ 1371، طرح مصوب استانداری كرمان در دست اجرا و در حال اتمام.

طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری كرمان‌، مصوب به سال‌ 1371 ـ .

طرح‌ جامع‌ و تفصیلی شهر جوپار كرمان‌ سال‌ 1371 ـ .

طرح‌ معماری ـ شهری "نوسازی محلة‌ جوادیه‌ تهران"‌، برای سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال 1377 ـ .

طرح‌ مرمت‌ "خانه/ موزه‌ مقدم‌"، دانشگاه‌ تهران‌، 1379 ـ .

طرح‌ "خانه‌ صبا" مجموعه‌ مسكونی برای 120 خانوار اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكی كرمان‌ 1381  (پایان اجرا به سال 1389).

طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاریخی قزوین‌ و تدوین كتاب آن در دست چاپ، به سال 1381ـ. .

انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاریخی هشت‌ شهر كشور ـ مصوب وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی، تهران به سال‌ 1382.

مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطة‌ بین‌‌الحرمین‌ شیراز (طرح در حال اجرا).

طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسكونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌یی خورانق‌، برای وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سال ‌1383 و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

10ـ قدردانیها

شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه ... در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380 تا سال 1386 ـ در چهار نوبت.

شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی "وزارت مسكن و شهرسازی" و "سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی كشور" ـ در دو نوبت به سال‌های 1388 و 1390 ـ .

شناخته‌ شدن به عنوان "چهرة ماندگار" در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار كشور، دی ماه 1389 ,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :