آیین ‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها
آیین ‌نامه علائم ایمنی در کارگاه ها معاونت روابط کار


 


آیین ‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها

فصل اول ـ اهداف،تعاریف و کلیات

فصل دوم ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی، ساخت و نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی

بخش اول ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی تابلوی علایم و اتیکت های ایمنی

بخش دوم ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت تابلوی علایم و اتیکت های ایمنی

بخش سوم - مقررات مربوط به نحوه نصب تابلو علائم و اتیکت های ایمنی

فصل سوم ـ الزامات قانونی و وظایف کارگر و کارفرما

 

دانلود آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۳ فروردين
کدخبر:212منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۲ دوازدهم فروردينلینک خبر: http://www.sedayemohandes.ir/Pages/News-212.aspx