زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله به خوبی مشخص نیست
زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله به خوبی مشخص نیست

 زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله به خوبی مشخص نیست

سرپرست ستاد مدیریت محله شهرداری تهران خبر داد:

زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله به خوبی مشخص نیست شهرنوشت: سرپرست ستاد ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محله های تهران با تاکید بر اینکه زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله به خوبی مشخص نشده است، گفت: به زودی برای اصلاح زیر ساخت های حقوقی مدیریت محله لایحه ای به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم می شود.

مهدی شیرزاد در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اعلام این خبر اظهار کرد: در یک سال گذشته با انبوهی از مسائل و معضلات حقوقی مواجه بودیم. یکی از مهم ترین این معضلات به نحوه رابطه کاری پرسنل سراهای محله و شهرداری تهران مربوط است که شرایط مشخصی ندارد. همچنین بسیاری از فعالیت های سراهای محله بدون اخذ  مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط انجام می شود و از استانداردهای لازم برخوردار نیست. 
وی با تاکید به اینکه در یک سال گذشته تلاش کردیم زیر ساخت های حقوقی را اصلاح کنیم، افزود: اصلاح این زیر ساخت ها به دلیل هماهنگی های مورد نیاز با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران اقدام بسیار مشکلی است. هم اکنون در خصوص سناریوهای حقوقی مدیریت محله به یک اجماع رسیده ایم و امیدوارم به زودی این لایحه به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم شود.