کتاب راهنمای طراحی و اجرای دودکش های ساختمان
کتاب راهنمای طراحی و اجرای دودکش های ساختمان

کتاب راهنمای طراحی و اجرای دودکشکتاب راهنمای طراحی و اجرای دودکش حاوی نکات مفیدی برای همه مهندسین شاغل در این حوزه می باش که بوسیله مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان (کمیته تخصصی بخش تاسیسات ) منتشر شده است
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۲ فروردين
کدخبر:219منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۲ بيست و يکم فروردينلینک خبر: http://www.sedayemohandes.ir/Pages/News-219.aspx