800 هزار شغل ایجاد شده در سال 96 کجاست؟
800 هزار شغل ایجاد شده در سال 96 کجاست؟

  800 هزار شغل ایجاد شده در سال 96 کجاست؟

 

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط معاون اول رئیس جمهور پیرامون تعداد شغل های ایجاد شده در سال 96 نشان می دهد که در این سال بیش از 800 هزار شغل ایجاد شده است. این 800 هزار شغل ایجاد شده باید نمود خود را در وضعیت تعداد شاغلین خانوارها نشان دهد اما آمارهای اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که وضعیت شاغلین خانوارهای شهری بدتر شده است و این پرسش در ذهن شکل می گیرد که 800 هزار شغل ایجاد شده کجاست؟

به گزارش صدای مهندس، در سال گذشته آمارهای مختلفی پیرامون تعداد شغل های ایجاد شده در سال 96 منتشر شد. در ابتدا در 27 مهر ماه 1396 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی که در مراسم روز ملی استاندارد حاضر شده بود، پیرامون تعداد شغل های ایجاد شده در شش ماهه نخست سال جاری گفت: در شش ماهه نخست امسال یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است.

این آمار، تعجب همگان را برانگیخت و کار به جایی رسید که سه روز بعد یعنی در مورخه 30 مهر 1396 امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به این آمار واکنش نشان داد و گفت: از تابستان سال قبل تا پایان تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.

در نهایت، در مورخه 27 اسفند 1396 آخرین آمار ایجاد شغل در سال 96 توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد. معاون اول رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 96 درباره ایجاد اشتغال اظهار داشت: سال 96 جزء بهترین سال های ایجاد اشتغال در تاریخ کشور بوده است و مجموع شغل ایجاد شده تا پایان سال بالای 800 هزار شغل می باشد.

 

طبق این آمار، این 800 هزار شغل ایجاد شده در سال 96 در مقایسه با آمار اشتغال سال 95 می باشد و باید این تعداد شغل ایجاد شده نمود خود را در افزایش تعداد شاغلین خانوارها نشان دهد و در سال 96 در مقایسه با سال 95، درصد خانوارهای "بدون فرد شاغل" کاهش و درصد خانوارهای با "یک، دو، سه و یا بیشتر فرد شاغل" افزایش یابد. اما گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی خلاف این وضعیت را نشان می دهد.

به تازگی، گزارش بانک مرکزی پیرامون بررسی بودجه خانوارهای شهری در سال 96 منتشر شد. بر اساس نتایج این بررسی، 27.9 درصد خانوارها "بدون فرد شاغل"، 55.3 درصد دارای "یک نفر شاغل"، 14 درصد دارای "دو نفر شاغل" و 2.8 درصد دارای "سه نفر شاغل و بیشتر" بوده اند. نکته اینجاست که بانک مرکزی اعلام کرده است که در مقایسه با سال 1395، درصد خانوارهای "بدون فرد شاغل" افزایش و درصد خانوارهای با "یک نفر شاغل" و با "دو نفر شاغل" کاهش داشته و درصد خانوارهای با "سه نفر شاغل و بیشتر" بدون تغییر بوده است.  این در حالی است که اگر 800 هزار شغل جدید در سال 1396 ایجاد شده باشد باید درصد خانوارهای "بدون فرد شاغل" کاهش یابد یا درصد خانوارهای با "یک فرد شاغل" و "دو فرد شاغل" و "سه فرد شاغل یا بیشتر" افزایش یابد.

حالا پرسش این است که این 800 هزار شغل ایجاد شده در سال 96 کجا هستند؟ وضعیت آمار شاغلین خانوارهای شهری که نسبت به سال گذشته بدتر شده است، بنابراین احتمالاً دولت این 800 هزار شغل را در روستاها ایجاد کرده است!

منبع: تابناک اقتصادی

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ جمعه ۲۹ تير
کدخبر:3047منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ بيست و نهم تيرلینک خبر: http://www.sedayemohandes.ir/Pages/News-3047.aspx